किटली

  • Tilting Kettle

    टिल्टिंग केटल

    जिंगे स्टीम केटल, ज्यास जॅकेट केलेली केटल देखील म्हटले जाते, पूर्ण जॅकेट लेयरसह एक विशिष्ट गोलार्ध तळाचा असतो आणि खरा गोलार्ध जॅकेट लेयरद्वारे गरम केला जातो, हे सुनिश्चित करा की वस्तुमान स्वयंपाक प्रक्रियेत समान रीतीने गरम केले आहे. 

  • Stationary Kettle

    स्टेशनरी केटल

    जिंगेई स्टेशनरी स्टीम केटल, ज्यास जॅकेट केलेले केटल देखील म्हटले जाते, पूर्ण जॅकेट लेयरसह एक विशिष्ट गोलार्ध तळाचा असतो आणि खरा गोलार्ध जॅकेट लेयरद्वारे गरम केला जातो, हे सुनिश्चित करा की वस्तुमान स्वयंपाक प्रक्रियेत समान रीतीने गरम केले आहे.